Gérard Schreiber 6ème Dan FEKAMT

Sifu André Gilly 7ème Dan FEKAMT

Sifu André Gilly 7ème Dan FEKAMT

Gérard Schreiber 6ème Dan FEKAMT

Gérard Schreiber 6ème Dan Fekamt
7ème Dan IUMA Japon
Responsable Karaté- Do
Renshi